SAE100R7/ SAE100R8

Ống dầu thủy lựcvà hóa chất sợi thủy tinh, không dẫn điện