SAE100R13 ỐNG THỦY LỰC 4/6 LỚP THÉP

Miêu tả:

Ống thuỷ lực 4/6 lớp thép, tuy ô thủy lực 4/6 lớp thép, nhãn hiệu BENMAR®
Tiêu chuẩn SAE100R13