Hỗ trợ trực tuyến

benmarvn

Xử lý chất thải chăn nuôi

Miêu tả:

Mã sản phẩm:002000 

Chất thải chăn nuôi chứa nhiều thành phần có khả năng gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của lợn và sức khoẻ của con người. Chất thải chăn nuôi lợn được phát sinh trong quá trình chăn nuôi, bao gồm:

+ Chất thải của bản thân gia súc: Phân, nước tiểu, lông...

+ Nước thải từ quá trình tắm gia súc, rửa chuồng.

+ Thức ăn thừa, các vật dụng chăn nuôi, thú y bị loại ra trong quá trình chăn nuôi, bệnh phẩm...

Quản lý môi trường là một trong những yếu tố quan trọng trong hệ thống sản xuất chăn nuôi. Đối với mỗi hộ chăn nuôi có các phương pháp xử lý chất thải khác nhau. Xử lý chất thải không tốt sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Để xử lý chất thải, giảm thiểu mùi hôi, nhằm hạn chế tối đa nguồn gây ô nhiễm ra cộng đồng, nhiều biện pháp trên thế giới đã sử dụng, một trong những biện pháp là sử dụng chế phẩm sinh học. 

BIO-Slà chế phẩm sinh học Hàn Quốc,  tự nó có khả năng ức chế và loại bỏ vi khuẩn, khử mùi hôi, nấm mốc của chất thải. 
Chế Phẩm sinh học BIO-Stự hào được Tổng Cục Môi Trường chứng nhận và cấp giấy phép lưu hành số 01/LH-CPSHMT về  xử lý chất thải (theo thông tư số 19/2010/TT-BTNMT) đầu tiên tại Việt Nam;